top of page

Het 360° vitaal programma

Stress ontstaat wanneer medewerkers een (te) hoge druk ervaren. Wat er gebeurt en hoe deze hoge druk wordt ervaren is voor elke werknemer anders. Wanneer een deelnemer precies weet wat er in zijn lichaam gebeurt, welke emoties hij hierdoor ervaart en hoe gedrag beïnvloed wordt kan hij hier wat aan doen.

 

In deze workshop gaat de deelnemer aan de slag om stress op tijd te herkennen, te voorkomen en hoe hier het beste mee om gegaan kan worden. 

Resultaten: 

  • Inzicht in de persoonlijke stressfactoren. 

  • Praktische handvatten om stress op tijd te herkennen. 

  • Effectieve manieren om op een positieve manier met stress om te gaan. 

 

Inclusief: Herkennen van stressfactors en het ontrafelen van stress. 

bottom of page