top of page

Teambegeleiding verlieservaringen
MDIEU II regeling, subsidie VVT branche

Teambegeleiding voor teams en medewerkers die te maken hebben met een imactvolle verlies en of rouw situatie

Voor wie

De teambegeleiding is geschikt voor teams die te maken hebben met verlies of rouw door bijvoorbeeld een overlijden van een teamlid, plotseling ontslag of ernstige of chronische ziekte van een teamlid. De begeleiding sluit aan bij de wens om samen stil te staan bij de impact en zo de onderlinge steun te bevorderen en de balans te bewaken of herstellen.

Doel

De teambegeleiding rondom verlies en rouw dient als interventie om bewustwording en inzicht te geven in een proces wat niet altijd vanzelfsprekend én voor een ieder op een unieke manier, verloopt. Het doel is om op verhaal te komen en de draag- en veerkracht die onder druk is komen te staan door de impactvolle gebeurtenis te bewaken en bevorderen.

Inhoud

In de begeleiding wordt in teamgesprekken aandacht geschonken aan het eigen en andermans proces om zo zichzelf en elkaar tot steun kunnen zijn. Ook de relatie tussen verlies en rouw en het functioneren op de werkvloer, de impact op de dynamiek binnen een team, vitaliteit en balans wordt inzichtelijk. Door het begeleiden van het gesprek en het bespreken van de gebeurtenis voelen medewerkers zich gehoord, vinden gedachten en emoties hun uitweg en kan er worden ingespeeld op behoeftes die niet altijd vanzelfsprekend of zichtbaar zijn bij een manager of leidinggevende. De veerkracht van individuele medewerkers en het team worden op deze mannier ondersteund en medewerkers nemen de opgedane ervaringen en verkregen inzichten op een natuurlijke manier mee de toekomst in.

Nieuwsgierig naar ons volledige aanbod voor de subsidie?

Klik op onderstaande interventies voor meer informatie:

bottom of page