top of page

Advies en ondersteuning
MDIEU II regeling, subsidie VVT branche

Voor wie: 

Voor HR adviseurs die beleidsmatige vraagstukken hebben rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Te denken valt aan het opzetten van een providersboog, verzuimmanagement, bevorderen werkplezier, ontwerpen van werk, werkmanagement en zelfmanagement van leidinggevenden of medewerkers door de verschillende lagen van de organisatie heen. Vaak zijn er binnen de organisatie tal van protocollen, instrumenten en interventies beschikbaar maar de route ernaartoe en het over- en inzicht om het juiste in te zetten in een specifieke situatie is niet vanzelfsprekend.

Doel: 

Het doel is om de HR adviseur te ondersteunen vanuit onze expertise en beproefde kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid thema’s met het aanscherpen en/of (door)ontwikkelen van beleid, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het inspireren en motiveren van management. 

Inhoud:

Afhankelijk van de situatie binnen de organisatie en de adviesvraag worden de thema’s geïnventariseerd en de doelstellingen bepaald. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan weinig overzicht door een te breed aanbod, onvoldoende kennis bij collega’s of missende aansluiting bij de behoefte van medewerkers. Vervolgens wordt samen met de opdrachtgevers een plan van aanpak opgesteld waarbij uiteindelijk sleutelposities in de organisatie in regie worden gezet zodat borging voor de toekomst gerealiseerd wordt. Tijdens het traject wordt continue de plan-do-check-act cyclus doorlopen om op een functionele manier ondersteuning te geven. 

Nieuwsgierig naar ons volledige aanbod voor de subsidie?

Klik op onderstaande interventies voor meer informatie:

bottom of page