top of page

Frequent verzuim begeleiding
MDIEU regeling, DI subsidie VVT

Voor wie

De begeleiding van frequent verzuim is voor organisaties/leidinggevenden die hun medewerkers een neutrale en veilige plek willen bieden om te reflecteren op alle aspecten die van invloed zijn op hun verzuim.

 

Doel

Het doel van de gesprekken is bewustwording en inzicht te vergroten en de medewerker bewust te maken van zijn eigen verantwoordelijkheid en regie. Hierdoor krijgt de medewerker meer grip om zijn frequent verzuim te verlagen. Daarnaast wordt helder of, en welke aanvullende ondersteuning de medewerker nodig heeft om verzuim in de toekomst te voorkomen. 

 

Inhoud

In 3 gesprekken wordt met de medewerker gekeken naar oorzaken of thema’s onderliggend aan het verzuim: Waar wordt het verzuim door beïnvloed en hoe kan deze worden beïnvloed vanuit de eigen regie en mogelijkheden. Aanvullend wordt vanuit de verschillende pijlers mentaal, voeding, beweging en plezier & ontspanning, de de fysieke en mentale gezondheid in kaart gebracht. De medewerker kan hiermee kleine veranderingen aanbrengen die een grote impact hebben op het frequent verzuim. 

 

Het derde gesprek is een drie-gesprek met de leidinggevende op locatie. Hierin deelt de medewerker de opbrengsten vanuit de gesprekken en inzichten die hij heeft opgedaan. Hierdoor  kunnen medewerker en leidinggevende samen afspraken maken voor de toekomst.

Nieuwsgierig naar ons volledige aanbod voor de subsidie?

Klik op onderstaande interventies voor meer informatie:

bottom of page