Voor de vitaliteit screening worden individuele afspraken gemaakt. Dit kan op locatie bij de organizatie zelf of bij een van onze aangesloten partners. 

De planning is afhankelijk van de screening die in overleg modulair opgebouwd wordt vanuit de basis PMO. 

Planning