top of page

De vitaliteit peilers

In de praktijk hoofd, handen en hart geven aan duurzame inzetbaarheid is complex. Dat kan alleen door deskundig en bewust aan de slag te gaan. Vitaalenergiek heeft een uniek concept ontwikkeld: 360° vitaal. Integraal vanuit de verschillende pijlers mentaal, gezondheid, beweging en ontspanning wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties verhoogd.

Mentaal

Zonder dat we het soms door hebben, kunnen we veel energie verliezen of onszelf ziek laten maken door mentale factoren. Sommige gedrags- of gedachten patronen leveren ons op korte of langere termijn onnodig stress, druk en vermoeidheid op.

Een aantal vragen waar we in ons programma aandacht aan besteden rondom mentale aspecten, zijn:

 • Hoe kan ik mijn vitaliteit en energie vergroten, door effectief om te gaan met mentaal belastende factoren (zoals zorgen, piekeren of altijd maar 'moeten')?

 • Hoe kan ik op een effectieve manier omgaan met mentale stress en werkdruk?

 • Welke keuzes maak ik en waarom? Hoe kan ik passende(re) keuzes maken die mijn vitaliteit, energie en prestaties ten goede komen?

 • Wat is de invloed van interne, zelf gecreëerde, prikkels en externe, in mijn omgeving zijnde, prikkels? Hoe kan ik daar regie over nemen?

Voeding

We weten allemaal dat gezonde voeding van levensbelang is en het ons helpt langer gezond te functioneren. Helaas weten we door alle verschillende communicatie over voeding vaak niet meer wat nu eigenlijk écht gezond is. Ook vinden we het lastig onszelf een (enigszins makkelijk vol te houden) voedingspatroon eigen te maken dat bijdraagt aan een vitaler en energieker leven.

Een aantal vragen waar we in ons programma aandacht aan besteden rondom gezonde voeding, zijn:

 • Hoe kan ik mijn vitaliteit, energie en productiviteit vergroten door bewuste keuzes te maken in mijn voedingspatroon?

 • Wat is het negatieve of positieve effect van bepaalde voeding op mijn fysieke en mentale balans en energie?

 • Wat eet en drink ik en waarom eet en drink ik dit? (de waarde van voeding)

 • Hoe kan ik op een toegankelijke manier mijn voedingspatroon veranderen?

Beweging

We vinden het soms lastig om voldoende in beweging te zijn. Toch weten we dat bewegen goed voor ons is en blijkt beweging een zeer positief effect te hebben op onze fysieke én mentale gezondheid en energie. We zijn ons daarentegen niet altijd bewust van de verschillende soorten en vormen van beweging en welk effect ze hebben op onze balans en energie.

Een aantal vragen waar we in ons programma aandacht aan besteden rondom gezonde beweging, zijn:

 • Wat is het belang van fysieke inspanning en ontspanning?

 • Hoe kan ik mijn vitaliteit en energie vergroten door beweging?

 • Welke soorten en vormen beweging zijn er? (diverse inspannende vs. ontspannende beweegvormen)

 • Wat is het effect van diverse soorten beweging en welke passen bij mij en mijn huidige situatie?

Rust en ontspanning

Tegenwoordig hebben we het allemaal 'druk, druk, druk' en willen we het liefst zoveel mogelijk ballen tegelijk hoog houden. Voor we het weten is er naast alle -leuke en minder leuke, nodige en minder nodige- bezigheden en verplichtingen geen tijd meer om écht te ontspannen. Veel te vaak onderschatten we het belang van rust en ontspanning; de tijd nemen om op te laden is veelal schaars, en dat terwijl het onze gezondheid en energie kan vergroten!

Een aantal vragen waar we in ons programma aandacht aan besteden rondom ontspanning, zijn:

 • Hoe helpen bepaalde vormen van ontspanning mij mijn vitaliteit en energie vergoten?

 • Wat is het effect van ontspanning op mijn fysieke en mentale gezondheid en energie?

 • Hoe kan ik in mijn werk en leven effectieve momenten van ontspanning, rust en herstel creëren?

 • Hoe kan ik meer (met aandacht) genieten van mijn werk en leven?

bottom of page