top of page

Begeleid werkoverleg 
MDIEU II regeling, subsidie VVT branche

Begeleid werkoverleg, functioneel teamoverleg op inhoud, relatie en proces
 

Voor wie

Het begeleid werkoverleg is bij uitstek geschikt voor teams die hun effectiviteit tijdens overleggen wil vergroten, heldere werkprocessen en -afspraken willen maken en de bal rond willen leren maken als het gaat om afspraken en acties.

 

Doel

Het doel van het begeleide werkoverleg is het creëren van overzicht en duidelijkheid in werkprocessen en -afspraken. Door het desgewenst uitnodigen van andere managers en leidinggevenden kunnen mogelijke thema’s die spelen organisatiebreed gedragen en aangepakt worden en kunnen deze worden geïntegreerd in al bestaande of vernieuwde werkprocessen en afspraken. Het doel hiervan is om meer eenduidigheid en duidelijkheid te creëren vanuit heldere kaders rondom rollen en taken.

 

Inhoud

De begeleide werkoverleggen zijn werkoverleggen waarbij de trainer het overleg (bege)leidt. Het van te voren ophalen en voorbespreken van agendapunten met de begeleider, het bundelen en het (bege)leiden van het overleg zorgt ervoor dat er meer overzicht komt en duidelijkheid ontstaat in de werkprocessen en -afspraken. Bij het op maat maken van deze interventie wordt de inhoud/ vorm, resultaten en voorbereiding/ planning afgestemd op de organisatie.

bottom of page